ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ ฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ บางกะเจ้าอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ ฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ บางกะเจ้าอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : เปรื่อง กิจรัตน์ภร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เปรื่อง กิจรัตน์ภร . (2549). การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ ฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ บางกะเจ้าอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เปรื่อง กิจรัตน์ภร . 2549. "การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ ฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ บางกะเจ้าอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา.
เปรื่อง กิจรัตน์ภร . "การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ ฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ บางกะเจ้าอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา, 2549. Print.
เปรื่อง กิจรัตน์ภร . การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและบริการด้านการท่องเที่ยวเส้นทางกรุงเทพ ฯ สู่แหล่งท่องเที่ยวใหม่ บางกะเจ้าอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา; 2549.