ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

คติความเชื่อเรื่อง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : คติความเชื่อเรื่อง
นักวิจัย : ชาญชัย คงเพียรธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชาญชัย คงเพียรธรรม . (2558). คติความเชื่อเรื่อง.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชาญชัย คงเพียรธรรม . 2558. "คติความเชื่อเรื่อง".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ชาญชัย คงเพียรธรรม . "คติความเชื่อเรื่อง."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558. Print.
ชาญชัย คงเพียรธรรม . คติความเชื่อเรื่อง. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.