ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับน้ำได้มากสำหรับการประยุกต์ใช้กำจัดโลหะหนัก

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับน้ำได้มากสำหรับการประยุกต์ใช้กำจัดโลหะหนัก
นักวิจัย : สายันต์ แสงสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สายันต์ แสงสุวรรณ . (2558). การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับน้ำได้มากสำหรับการประยุกต์ใช้กำจัดโลหะหนัก.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สายันต์ แสงสุวรรณ . 2558. "การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับน้ำได้มากสำหรับการประยุกต์ใช้กำจัดโลหะหนัก".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
สายันต์ แสงสุวรรณ . "การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับน้ำได้มากสำหรับการประยุกต์ใช้กำจัดโลหะหนัก."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558. Print.
สายันต์ แสงสุวรรณ . การสังเคราะห์และศึกษาสมบัติของไฮโดรเจลที่สามารถดูดซับน้ำได้มากสำหรับการประยุกต์ใช้กำจัดโลหะหนัก. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.