ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อสถานะความเป็นพลเมืองของคนลาวอพยพในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อสถานะความเป็นพลเมืองของคนลาวอพยพในประเทศไทย
นักวิจัย : ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ . (2558). การศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อสถานะความเป็นพลเมืองของคนลาวอพยพในประเทศไทย.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ . 2558. "การศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อสถานะความเป็นพลเมืองของคนลาวอพยพในประเทศไทย".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ . "การศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อสถานะความเป็นพลเมืองของคนลาวอพยพในประเทศไทย."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558. Print.
ปิ่นวดี ศรีสุพรรณ . การศึกษาผลกระทบของประชาคมอาเซียนต่อสถานะความเป็นพลเมืองของคนลาวอพยพในประเทศไทย. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.