ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม
นักวิจัย : มะลิวรรณ อมตธงไชย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มะลิวรรณ อมตธงไชย . (2558). การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม.
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
มะลิวรรณ อมตธงไชย . 2558. "การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม".
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
มะลิวรรณ อมตธงไชย . "การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม."
    อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2558. Print.
มะลิวรรณ อมตธงไชย . การพัฒนาเทคนิคแอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟต์ในตัวอย่างผลไม้และเครื่องดื่ม. อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; 2558.