ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ ลด ละ เลิก การใช้ยาปฏิชีวนะผิดๆในชุมชน ปี พ.ศ. 2555 , The knowledge management for decreasing and stopping irrational antibiotic use in community, 2012.
นักวิจัย : สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) , มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ. คณะเภสัชศาสตร์
คำค้น : ยาปฏิชีวนะ , การใช้ยา , การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล , antibiotic
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : hs2131 , http://hdl.handle.net/11228/4204 , QV55 ก474 2557 , 54-058
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัญหาการเรียกหายาปฏิชีวนะอย่างผิดเป็นปัญหาซึ่งหน้าของเภสัชกรร้านยา ที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาสุขภาพนี้ด้วยความนุ่มนวลและอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการความรู้/ความเชื่อที่สุจริต ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยาที่ดีของผู้ป่วยนั้น เภสัชกรร้านยา ณ ตำแหน่งที่เกิดปัญหาอย่างซึ่งหน้านี้จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน นุ่มนวล มีประสิทธิภาพ และอย่างยั่งยืน จะต้องมีความเข้าใจและเคารพในความรู้/ความเชื่อของผู้ป่วย มีทักษะ และประสบการณ์รู้เท่าทันปัญหา พร้อมทั้งจริงใจและจริงจังในการแก้ปัญหาที่ฝังลึกของผู้ป่วย ขบวนการหนึ่งที่จะช่วยสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ของเภสัชกร เพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้จนประสบความสำเร็จได้ด้วยการระดมสมองแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากเภสัชกรร้านยาต้นแบบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และถ่ายทอดทักษะ และประสบการณ์ให้กับเภสัชกรร้านยาให้สามารถให้การดูแลจัดการปัญหาความรู้/ความเชื่อในการใช้ยาแก้อักเสบที่ผิดของชุมชน วัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการจัดการปัญหาการใช้ยาแก้อักเสบที่ผิด และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชน 2) เพื่อพัฒนาแนวทางสำหรับเภสัชกรชุมชนในการจัดการปัญหาการใช้ยาแก้อักเสบที่ผิด และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชน 3) เพื่อสร้าง community of practices ของเภสัชกรชุมชน ในการจัดการปัญหาการใช้ยาแก้อักเสบที่ผิด และส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผลในชุมชน

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :