ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ข้อเสนอระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
นักวิจัย : จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
คำค้น : ระบบประกันสุขภาพ , หลักประกันสุขภาพ , Public health , การบริการทางการแพทย์ , การปฏิรูปสาธารณสุขไทย , Insurance,health , Health care reform , Health service
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2278 , W160 จ237ข 2548
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : ไทย
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์และโอกาสพัฒนาในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศอย่างรอบด้าน เพื่อจัดทำข้อเสนอทางวิชาการเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพของประเทศ ให้เป็นแนวทาง เพื่อให้เกิดการผลักดันการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักประกันสุขภาพสำหรับประชาชน นำไปสู่การเข้าถึงบริการ สาธารณสุขที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและความเป็นธรรมสำหรับทุกคน

สำนักงานวจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย,สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

บรรณานุกรม :