ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเพื่อการประเมินและพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
นักวิจัย : ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล , สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ , วิทยา ชาติบัญชาชัย , อนุชา เศรษฐเสถียร , จิตติ โฆษิตชัยวัฒน์ , นธีรัตน์ ธรรม์โรจน์ , พัฒนาวิไล อินใหม , ประไพร อุตมา
คำค้น : การบริการสาธารณสุข , บริการพยาบาลฉุกเฉิน , บริการฉุกเฉินของโรงพยาบาล , การแพทย์ฉุกเฉิน , emergency
หน่วยงาน : สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี. คณะแพทยศาสตร์ , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , โรงพยาบาลขอนแก่น. ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัด , ไม่มีข้อมูล , จังหวัดจันทบุรี. โรงพยาบาลพระปกเกล้า , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย , สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : 9789742991456 , hs1811 , http://hdl.handle.net/11228/3164 , WX215 พ978ก 2552
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

แผนงานร่วมสร้างเสริมสุขภาพกับระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (ผรส.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

บรรณานุกรม :