ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยติดสุราแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
นักวิจัย : ชัชวาล  ลีลาเจริญพร , ศรีสุวรรณ นันทไพบูลย์ 
คำค้น : การพัฒนาคุณภาพ , การดูแลผู้ป่วย , ผลของการพัฒนาคุณภาพ , โรงพยาบาลพิมาย , ผู้ป่วยติดสุรา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
ผู้ร่วมงาน : โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา , โรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/11228/2178
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : นครราชสีมา
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เอกสารนำเสนอประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ

บรรณานุกรม :