ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง
นักวิจัย : สุพัตรา บัวที
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัตรา บัวที . (2551). ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพัตรา บัวที . 2551. "ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพัตรา บัวที . "ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. Print.
สุพัตรา บัวที . ผลของการพยาบาลด้วยระบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อระดับพฤติกรรมการดูแลตนเองและภาวะสุขภาพในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเลือดคั่ง. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2551.