ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของจีน ที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของจีน ที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน
นักวิจัย : อภิราดี จันทร์แสง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อภิราดี จันทร์แสง . (2556). บทบาทของจีน ที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อภิราดี จันทร์แสง . 2556. "บทบาทของจีน ที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
อภิราดี จันทร์แสง . "บทบาทของจีน ที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
อภิราดี จันทร์แสง . บทบาทของจีน ที่มีต่อการรวมตัวของประชาคมอาเซียน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.