ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง
นักวิจัย : เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . (2539). การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . 2539. "การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . "การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2539. Print.
เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช . การศึกษาหาสภาพที่เหมาะสมในการผลิตลำไยอบแห้ง. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2539.