ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน
นักวิจัย : วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . (2556). การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . 2556. "การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . "การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ . การประยุกต์ใช้ระบบสูบน้ำเสียจากบ่อเกรอะ (STEP) เข้ากับระบบบำบัดน้ำเสียรวมระดับชุมชน. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.