ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ
นักวิจัย : สุพัตรา บัวที
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัตรา บัวที . (2554). การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพัตรา บัวที . 2554. "การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพัตรา บัวที . "การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554. Print.
สุพัตรา บัวที . การบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคลิ้นหัวใจพิการ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2554.