ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2
นักวิจัย : สุพัตรา บัวที , สุกัญญา ลีทองดี , สงครามชัย ลีทองดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัตรา บัวที , สุกัญญา ลีทองดี , สงครามชัย ลีทองดี . (2555). การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพัตรา บัวที , สุกัญญา ลีทองดี , สงครามชัย ลีทองดี . 2555. "การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
สุพัตรา บัวที , สุกัญญา ลีทองดี , สงครามชัย ลีทองดี . "การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555. Print.
สุพัตรา บัวที , สุกัญญา ลีทองดี , สงครามชัย ลีทองดี . การจัดการตนเองของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2555.