ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Evaluation of Estrogenic Activity of Alcoholic Extract of Crape Ginger (Costus speciosus (Koen.) Smith.) Rhizomes

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Evaluation of Estrogenic Activity of Alcoholic Extract of Crape Ginger (Costus speciosus (Koen.) Smith.) Rhizomes
นักวิจัย : วิลาวัณย์ พร้อมพรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิลาวัณย์ พร้อมพรม . (2554). Evaluation of Estrogenic Activity of Alcoholic Extract of Crape Ginger (Costus speciosus (Koen.) Smith.) Rhizomes.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิลาวัณย์ พร้อมพรม . 2554. "Evaluation of Estrogenic Activity of Alcoholic Extract of Crape Ginger (Costus speciosus (Koen.) Smith.) Rhizomes".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิลาวัณย์ พร้อมพรม . "Evaluation of Estrogenic Activity of Alcoholic Extract of Crape Ginger (Costus speciosus (Koen.) Smith.) Rhizomes."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554. Print.
วิลาวัณย์ พร้อมพรม . Evaluation of Estrogenic Activity of Alcoholic Extract of Crape Ginger (Costus speciosus (Koen.) Smith.) Rhizomes. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2554.