ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens
นักวิจัย : ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี . (2553). Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี . 2553. "Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี . "Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. Print.
ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล , อาณัติ จันทร์ถิระติกุล , อรวรรณ ชินราศรี . Effect of replacement of protein from soybean meal with protein from wolffia meal [Wolffia globosa (L). Wimm.] on performance and egg production in laying hens. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2553.