ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Carbon Data Management toward Voluntary Market

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Carbon Data Management toward Voluntary Market
นักวิจัย : ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ . (2553). Carbon Data Management toward Voluntary Market.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ . 2553. "Carbon Data Management toward Voluntary Market".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ . "Carbon Data Management toward Voluntary Market."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553. Print.
ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ . Carbon Data Management toward Voluntary Market. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2553.