ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

C0-bi?ech spaces and c1-bi?ech spaces

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : C0-bi?ech spaces and c1-bi?ech spaces
นักวิจัย : ชวลิต บุญปก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชวลิต บุญปก . (2552). C0-bi?ech spaces and c1-bi?ech spaces.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชวลิต บุญปก . 2552. "C0-bi?ech spaces and c1-bi?ech spaces".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ชวลิต บุญปก . "C0-bi?ech spaces and c1-bi?ech spaces."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2552. Print.
ชวลิต บุญปก . C0-bi?ech spaces and c1-bi?ech spaces. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2552.