ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Asian honeybees parasitize the future dead

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Asian honeybees parasitize the future dead
นักวิจัย : ปิยมาศ นานอก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยมาศ นานอก . (2548). Asian honeybees parasitize the future dead.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปิยมาศ นานอก . 2548. "Asian honeybees parasitize the future dead".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปิยมาศ นานอก . "Asian honeybees parasitize the future dead."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548. Print.
ปิยมาศ นานอก . Asian honeybees parasitize the future dead. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2548.