ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection
นักวิจัย : เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ . (2555). An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ . 2555. "An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ . "An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555. Print.
เดชสิทธิ์ พรรษา , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ . An enhancement of the SDP Security Description (SDES) for key protection. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2555.