ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services
นักวิจัย : วิรัตน์ พงษ์ศิริ , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิรัตน์ พงษ์ศิริ , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ . (2556). A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิรัตน์ พงษ์ศิริ , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ . 2556. "A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
วิรัตน์ พงษ์ศิริ , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ . "A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556. Print.
วิรัตน์ พงษ์ศิริ , สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ , สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ . A novel authentication scheme for V2I communication based on WAVE unicast services. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2556.