ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

A beeswax extractor using the solar energy

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : A beeswax extractor using the solar energy
นักวิจัย : ธวัดชัย ธานี , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธวัดชัย ธานี , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . (2551). A beeswax extractor using the solar energy.
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธวัดชัย ธานี , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . 2551. "A beeswax extractor using the solar energy".
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ธวัดชัย ธานี , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . "A beeswax extractor using the solar energy."
    มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2551. Print.
ธวัดชัย ธานี , สิงห์ทอง พัฒนเศรษฐานนท์ . A beeswax extractor using the solar energy. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2551.