ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Body cues to narcissism

หน่วยงาน Edinburgh Research Archive, United Kingdom

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Body cues to narcissism
นักวิจัย : Salvesen, Tanya
คำค้น : Narcissism, person-perception, physical attractiveness, personality recalibration theory
หน่วยงาน : Edinburgh Research Archive, United Kingdom
ผู้ร่วมงาน : Penke, Lars
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : http://hdl.handle.net/1842/8672
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : Back, M. D., Küfner, A. C. P., Dufner, M., Gerlach, T. M., Rauthmann, J. F., & Denissen, J. J. A. (2013). Narcissistic admiration and rivalry: Disentangling the bright and dark sides of narcissism. Manuscript submitted for publication. Back, M. D., Schmukle, S. C., & Egloff, B. (2010). Why are narcissists so charming at first sight? Decoding the narcissism-popularity link at zero-acquaintance. Journal of Personality and Social Psychology, 98, 132-145. Back, M. D., Schmukle, S. C., & Egloff, B. (2011). A closer look at first sight: Social Relations lens model analysis of personality and interpersonal attraction at zero acquaintance. European Journal of Personality, 25, 225-238. Berry, D. S., & Finch Wero, J. L. (1993). Accuracy in face perception: A view from ecological psychology. Journal of Personality, 61, 497-520. Brown, R. P., Budzek, K., & Tamborski, M. (2009). On the meaning and measure of narcissism. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 951-964. Bushman, B. J., & Baumeister, R. F. (2002). Does self-love or self-hate lead to violence? Journal of Research in Personality, 36, 543-545. Buss, D. M., & Chiodo, L. M. (1991) Narcissistic acts in everyday life. Journal of Personality, 59, 179-215. Campbell, W. K. (2001) Is narcissism really so bad? Psychological Inquiry, 12, 214-216. Carlson, E. N., Vazire, S., & Oltmanns, T. F. (2011). You probably think this paper’s about you: Narcissists perceptions of personality and reputation. Journal of Personality and Social Psychology, 101, 185-201. Carslon, K. S., & Gjerde, P. F. (2009). Preschool personality antecedents of narcissism and adolescence and young adulthood: A 20 year longitudinal study. Journal of Research in Personality, 43, 570-578. Chang, D. (2012). Are narcissists attractive? The link between narcissism, self-perceived mate success and body shape. Bachelor thesis at the Department of Psychology, University of Edinburgh. Cramer, P. (2011). Young adult narcissism: A 20 year longitudinal study of the contribution of parenting styles, preschool precursors of narcissism, and denial. Journal of Research in Personality, 45, 19-28. Egan V., & McCorkindale, C. (2007). Narcissism, vanity, personality and mating effort. Personality and Individual Differences, 43, 2105-2115. Fortier, M. D., Katzmarzyk, P.T., Malina, R. M., & Bouchard, C. (2001) Seven-year stability of physical activity and musculoskeletal fitness in the Canadian population. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33, 1905-1911. Funder, D. C. (1995). On the accuracy of personality judgment: A realistic approach. Psychological Review, 102, 652-670. Gabriel, M. T., Critelli, J. W., & Ee, J. S. (1994). Narcissistic illusions in self-evaluations of intelligence and attractiveness. Journal of Personality, 62, 143-155. Gallup, A. C., White, D. D., & Gallup, G. G. (2007). Handgrip strength predicts sexual behavior, body morphology, and aggression in male college students. Evolution and Human Behavior, 28, 423-429. Häger-Ross, C., & Rösblad, B. (2002). Norms for grip strength in children aged 4-16 years. Acta Paediatrcia, 91, 617-625. Hassin, R., & Trope, Y. (2000). Facing faces: Studies on the cognitive aspect of physiognomy. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 837-852. Holtzman, N. S. (2011). Facing a psychopath: Detecting the Dark Triad from emotionally neutral faces, using prototypes from the Personality Faceaurus. Journal of Research in Personality, 45, 648-654. Holtzman, N. S., Augustine, A. A., & Senne, A. L. (2011). Are pro-social or socially aversive people more physically symmetrical? Symmetry in relation to over 200 personality variables. Journal of Research in Personality, 45, 687-691. Holtzman, N. S., & Strube, M. J. (2010). Narcissism and attractiveness. Journal of Research in Personality, 44, 133-136. Holtzman, N. S., & Strube, M. J. (2012). People with dark personalities tend to create a physically attractive veneer. Social Psychological and Personality Sciences, (in press). Holtzman, N. S., Vazire, S., & Mehl, M. R. (2010). Sounds like a narcissist: Behavioral manifestations of narcissism in everyday life. Journal of Research in Personality, 44, 478-484. Jackson, L. A, & Ervin, K. S. (1992). Height stereotypes of women and men: The liabilities of shortness for both sexes. The Journal of Social Psychology, 32, 433-445. Jackson, L. A., Ervin, K. S., & Hodge, C. N. (1992). Narcissism and body image. Journal of Research in Personality, 26, 357-370. Langlois, J. H., Kalakanis, L., Rubenstein, A. J., Larson A., Hallam, M., & Smoot, M. (2000). Maxims or myths of beauty? A meta-analytical and theoretical review. Psychological Bulletin, 126, 390-423. Lukaszewski, A. W., & Roney, J. R. (2011). The origins of extraversion: Joint effects of facultative calibration and genetic polymorphism. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 409-421. Malkin M. L., & Zeigler-Hill, V. (2013). The view from the looking glass: How are narcissistic individuals perceived by others? Journal of Personality, "Accepted Article"; doi: 10.1111/j.1467‐6494.2012.00780.x Marju, M., Satu, U., & Kaarina, M. (2012). An intimate relationship in the shadow of narcissism: What is it like to live with a narcissistic spouse? International Journal of Research Studies in Psychology, 1, 37-50. Meier, B. P., Robinson, M. D., Carter, M. S., & Hinsz, V. B. (2010). Are sociable people more beautiful? A zero-acquaintance analysis of agreeableness, extraversion, and attractiveness. Journal of Research in Personality, 44, 293-296. Melamed, T. (1992). Personality correlates of physical height. Personality and Individual Differences, 13, 1349-1350. Morf, C. C., & Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological Inquiry, 12, 177-196. Naumann, L. P., Vazire, S., Rentfrow, P. J., & Gosling, S. D. (2009). Personality judgments based on physical appearance. Personality and Social Psychology Bulletin, 35, 1661-1671. Nestler S., & Back, M. D. (2013). Applications and extensions of the lens model to understand interpersonal judgment at zero-acquaintance. Current Directions in Psychological Sciences, (in press). Nisbett, R. E., & Wilson, T. D. (1977). Telling more than we can know: Verbal reports on mental processes. Psychological Reviews, 84, 231-259. Oltmanns, T. F., Friedman, J. N. W., Fiedler, E. R., & Turkheimer, E. (2004). Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior. Journal of Research in Personality, 38, 216-229. Paulhus, D. L. (1998). Interpersonal and intrapsychic adaptiveness of trait self-enhancement: A mixed blessing? Journal of Personality and Social Psychology, 74, 1197-1208. Philipson, I. (1985) Gender and narcissism. Psychology of Women Quarterly, 9, 213-228. Price, M. E., Dunn, J., Hopkins, S., & Kang, J. (2012). Anthropometric correlates of human anger. Evolution and Human Behavior, 33, 174-181. Radcke, S. (2012). Do Individuals Calibrate their Personalities to their Physical Characteristics? The Relation of Physical Strength and Attractiveness to Extraversion, Aggression, Dominance and Sense of Power. Master thesis at the Department of Psychology, University of Edinburgh. Raskin, R., & Terry, H. (1988). A principal-component analysis of the Narcissistic Personality Inventory and further evidence of its construct validity. Journal of Personality and Social Psychology, 54, 890-902. Rhodes, G., Simmons, L. W., & Peters, M. (2005). Attractiveness and sexual behavior: Does attractiveness enhance mating success? Evolution and Human Behavior, 26, 186-201. Rhodewalt, F., & Morf, C. C. (1995). Self and interpersonal correlates of the Narcissistic Personality Inventory: A review and new findings. Journal of Research in Personality, 29, 1-23. Rosenthal, S. A., & Pittinsky, T. L. (2006). Narcissistic leadership. The Leadership Quarterly, 17, 617-633. Sedikides, C., Gregg, A. P., Cisek, S., & Hart, C. M. (2007). The I that buys: Narcissists as consumers. Journal of Consumer Psychology, 17, 254-257. Sell, A., Tooby, J., & Cosmides, L. (2009). Formidability and the logic of human anger. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106, 15073-15078. Thornhill, R., & Grammer, K. (1999). The body and face of woman: One ornament that signals quality? Evolution and Human Behavior, 20, 105-120. Vazire, S., & Funder, D. C. (2006). Impulsivity and the self-defeating behavior of narcissists. Personality and Social Psychology Review, 10, 154-165. Vazire, S., Naumann, L. P., Rentfrow, P. J., & Gosling, S. D. (2008). Portrait of a narcissist: Manifestations of narcissism in physical appearance. Journal of Research in Personality, 42, 1439-1447. Waller, G., Sines, J., Meyer, C., & Mountford, V. (2008). Body checking in eating disorders: Association with narcissistic tendencies. Eating Behaviors, 9, 163-169. Young, S. M., & Pinsky, D. (2006) Narcissism and celebrity. Journal of Research in Personality, 40, 463-471.
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Abstract Is narcissism manifested in the physical appearance of the body? The current thesis explored the narcissistic body in order to reveal if narcissism leaves any mark on the body and the possible implication this could have on the inter-personal perception of narcissism. Real body stimuli (targets) were presented as rotating 3D scans to participants who judged them on narcissism. Targets’ self-rated narcissism together with their perceived level of narcissism was investigated in association with their morphological measurements. The findings suggest narcissism is manifested in the male body in terms of level of physical attractiveness and strength, while there was less evidence to support the notion of narcissism being manifested in the female body. The findings suggest people can accurately judge some aspects of male narcissism based on the appearance of a body alone and this adds credibility to the notion that the kernel of truth hypothesis (Berry & Wero, 1993) can be valid for bodies as it can be for faces. However, it was found that judgments based on a body alone could also lead to inaccurate judgments, indicating people will tend to need more information than the body of an individual to make an accurate estimate of the individual’s personality. The findings are discussed in relation to personality recalibration theories (Lukaszewski & Roney, 2011; Sell et al., 2009), the development and maintenance of narcissism, differences between male and female narcissists, and to the nature of the narcissism-attractiveness link seen at zero-acquaintance (Holtzman & Strube, 2010).

บรรณานุกรม :
Salvesen, Tanya . (2556). Body cues to narcissism.
    กรุงเทพมหานคร : Edinburgh Research Archive, United Kingdom .
Salvesen, Tanya . 2556. "Body cues to narcissism".
    กรุงเทพมหานคร : Edinburgh Research Archive, United Kingdom .
Salvesen, Tanya . "Body cues to narcissism."
    กรุงเทพมหานคร : Edinburgh Research Archive, United Kingdom , 2556. Print.
Salvesen, Tanya . Body cues to narcissism. กรุงเทพมหานคร : Edinburgh Research Archive, United Kingdom ; 2556.