ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซแลเนสจาก Streptomyces sp. 42-9

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซแลเนสจาก Streptomyces sp. 42-9
นักวิจัย : กมลวรรณ มั่นภักดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไพเราะ ปิ่นพานิชการ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : 9745785482 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/38241
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534

บรรณานุกรม :
กมลวรรณ มั่นภักดี . (2534). การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซแลเนสจาก Streptomyces sp. 42-9.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ มั่นภักดี . 2534. "การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซแลเนสจาก Streptomyces sp. 42-9".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กมลวรรณ มั่นภักดี . "การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซแลเนสจาก Streptomyces sp. 42-9."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
กมลวรรณ มั่นภักดี . การทำให้บริสุทธิ์และการศึกษาสมบัติของเอนไซม์ไซแลเนสจาก Streptomyces sp. 42-9. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.