ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการสร้างความตระหนักในการทำบัญชีครัวเรือนที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการสร้างความตระหนักในการทำบัญชีครัวเรือนที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย : ทัศวรรณ ศาลาผาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศวรรณ ศาลาผาย . (2557). โครงการการสร้างความตระหนักในการทำบัญชีครัวเรือนที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดสุรินทร์.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ทัศวรรณ ศาลาผาย . 2557. "โครงการการสร้างความตระหนักในการทำบัญชีครัวเรือนที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดสุรินทร์".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ทัศวรรณ ศาลาผาย . "โครงการการสร้างความตระหนักในการทำบัญชีครัวเรือนที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดสุรินทร์."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2557. Print.
ทัศวรรณ ศาลาผาย . โครงการการสร้างความตระหนักในการทำบัญชีครัวเรือนที่มีผลต่อความสำเร็จต่อการดำเนินชีวิตแบบวิถีพอเพียงและการพึ่งพาตนเอง กรณีศึกษาประชาชนในจังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2557.