ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นักวิจัย : เฉลิมพล คงจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิมพล คงจันทร์ . (2557). โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
เฉลิมพล คงจันทร์ . 2557. "โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
เฉลิมพล คงจันทร์ . "โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2557. Print.
เฉลิมพล คงจันทร์ . โครงการการพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตด้านเพศศึกษาเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2557.