ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วัฒนธรรมร่วมของศิลปวัฒนธรรมไทย ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กับประเทศในประชาคมอาเซียน

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วัฒนธรรมร่วมของศิลปวัฒนธรรมไทย ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กับประเทศในประชาคมอาเซียน
นักวิจัย : นิรมาลย์ งามเหมาะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรมาลย์ งามเหมาะ . (2556). วัฒนธรรมร่วมของศิลปวัฒนธรรมไทย ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กับประเทศในประชาคมอาเซียน.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
นิรมาลย์ งามเหมาะ . 2556. "วัฒนธรรมร่วมของศิลปวัฒนธรรมไทย ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กับประเทศในประชาคมอาเซียน".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
นิรมาลย์ งามเหมาะ . "วัฒนธรรมร่วมของศิลปวัฒนธรรมไทย ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กับประเทศในประชาคมอาเซียน."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2556. Print.
นิรมาลย์ งามเหมาะ . วัฒนธรรมร่วมของศิลปวัฒนธรรมไทย ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ กับประเทศในประชาคมอาเซียน. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2556.