ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย
นักวิจัย : สุขใจ รัตนยุวกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุขใจ รัตนยุวกร . (2557). ภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
สุขใจ รัตนยุวกร . 2557. "ภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
สุขใจ รัตนยุวกร . "ภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2557. Print.
สุขใจ รัตนยุวกร . ภูมิปัญญาพืชอาหารและสมุนไพรช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2557.