ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย
นักวิจัย : ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร . (2557). พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร . 2557. "พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร . "พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2557. Print.
ณัฐพงษ์ พร้อมจิตร . พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับช้างของหมอช้างและควาญช้างในประเทศไทย. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2557.