ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรับประกัน คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรับประกัน คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นักวิจัย : ธันยกานต์ คูณสิน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธันยกานต์ คูณสิน . (2556). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรับประกัน คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ธันยกานต์ คูณสิน . 2556. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรับประกัน คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ธันยกานต์ คูณสิน . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรับประกัน คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2556. Print.
ธันยกานต์ คูณสิน . ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการรับประกัน คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2556.