ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นักวิจัย : จิราภรณ์ แป้นแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิราภรณ์ แป้นแก้ว . (2556). ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
จิราภรณ์ แป้นแก้ว . 2556. "ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
จิราภรณ์ แป้นแก้ว . "ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2556. Print.
จิราภรณ์ แป้นแก้ว . ธรรมาภิบาลกับประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2556.