ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทฤษฏีไวยากรณ์ปริวรรตที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ โครงการสร้างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดียวของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทฤษฏีไวยากรณ์ปริวรรตที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ โครงการสร้างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดียวของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย : พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู . (2556). ทฤษฏีไวยากรณ์ปริวรรตที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ โครงการสร้างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดียวของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู . 2556. "ทฤษฏีไวยากรณ์ปริวรรตที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ โครงการสร้างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดียวของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู . "ทฤษฏีไวยากรณ์ปริวรรตที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ โครงการสร้างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดียวของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2556. Print.
พิสุทธิ์พงศ์ เอ็นดู . ทฤษฏีไวยากรณ์ปริวรรตที่มีผลต่อการแก้ปัญหาการวิเคราะห์ โครงการสร้างประโยคภาษาอังกฤษใจความเดียวของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2556.