ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับการรับรู้ข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่แปลงปลูกข้าวหอมมะลิ

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับการรับรู้ข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่แปลงปลูกข้าวหอมมะลิ
นักวิจัย : ทองล้วน สิงห์นันท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทองล้วน สิงห์นันท์ . (2556). การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับการรับรู้ข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่แปลงปลูกข้าวหอมมะลิ.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ทองล้วน สิงห์นันท์ . 2556. "การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับการรับรู้ข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่แปลงปลูกข้าวหอมมะลิ".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ทองล้วน สิงห์นันท์ . "การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับการรับรู้ข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่แปลงปลูกข้าวหอมมะลิ."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2556. Print.
ทองล้วน สิงห์นันท์ . การออกแบบและการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย สำหรับการรับรู้ข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศในพื้นที่แปลงปลูกข้าวหอมมะลิ. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2556.