ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
นักวิจัย : ทัศวรรณ ศาลาผาย
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทัศวรรณ ศาลาผาย . (2556). การศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ทัศวรรณ ศาลาผาย . 2556. "การศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ทัศวรรณ ศาลาผาย . "การศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2556. Print.
ทัศวรรณ ศาลาผาย . การศึกษาศักยภาพชุมชนบ้านดงมัน ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2556.