ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับภูมินามหมู่บ้านอำเภอเมืองสุรินทร์ กรณีศึกษา ตำบลท่าสว่างและตำบลแกใหญ่

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับภูมินามหมู่บ้านอำเภอเมืองสุรินทร์ กรณีศึกษา ตำบลท่าสว่างและตำบลแกใหญ่
นักวิจัย : สมชญา ศรีธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมชญา ศรีธรรม . (2556). การศึกษาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับภูมินามหมู่บ้านอำเภอเมืองสุรินทร์ กรณีศึกษา ตำบลท่าสว่างและตำบลแกใหญ่.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
สมชญา ศรีธรรม . 2556. "การศึกษาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับภูมินามหมู่บ้านอำเภอเมืองสุรินทร์ กรณีศึกษา ตำบลท่าสว่างและตำบลแกใหญ่".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
สมชญา ศรีธรรม . "การศึกษาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับภูมินามหมู่บ้านอำเภอเมืองสุรินทร์ กรณีศึกษา ตำบลท่าสว่างและตำบลแกใหญ่."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2556. Print.
สมชญา ศรีธรรม . การศึกษาพันธุ์ไม้พื้นถิ่นที่สัมพันธ์กับภูมินามหมู่บ้านอำเภอเมืองสุรินทร์ กรณีศึกษา ตำบลท่าสว่างและตำบลแกใหญ่. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2556.