ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตอาหารข้นในการผลิตโคลูกผสมสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค - กระบือจังหวัดสุรินทร์ จำกัด

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตอาหารข้นในการผลิตโคลูกผสมสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค - กระบือจังหวัดสุรินทร์ จำกัด
นักวิจัย : ธนานันท์ บุญสิทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธนานันท์ บุญสิทธิ์ . (2556). การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตอาหารข้นในการผลิตโคลูกผสมสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค - กระบือจังหวัดสุรินทร์ จำกัด.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ธนานันท์ บุญสิทธิ์ . 2556. "การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตอาหารข้นในการผลิตโคลูกผสมสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค - กระบือจังหวัดสุรินทร์ จำกัด".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ธนานันท์ บุญสิทธิ์ . "การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตอาหารข้นในการผลิตโคลูกผสมสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค - กระบือจังหวัดสุรินทร์ จำกัด."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2556. Print.
ธนานันท์ บุญสิทธิ์ . การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางลดต้นทุนการผลิตอาหารข้นในการผลิตโคลูกผสมสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโค - กระบือจังหวัดสุรินทร์ จำกัด. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2556.