ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงบูรณาการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงบูรณาการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : ภรณี หลาวทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภรณี หลาวทอง . (2557). การวิจัยเชิงบูรณาการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง.
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ภรณี หลาวทอง . 2557. "การวิจัยเชิงบูรณาการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง".
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
ภรณี หลาวทอง . "การวิจัยเชิงบูรณาการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง."
    สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์, 2557. Print.
ภรณี หลาวทอง . การวิจัยเชิงบูรณาการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถผู้นำชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. สุรินทร์ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์; 2557.