ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อสินค้าไพรเวทแบรนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักวิจัยและพัฒนา

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อสินค้าไพรเวทแบรนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : นัทธีรา พุมมาพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นัทธีรา พุมมาพันธุ์ . (2554). การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อสินค้าไพรเวทแบรนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักวิจัยและพัฒนา.
นัทธีรา พุมมาพันธุ์ . 2554. "การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อสินค้าไพรเวทแบรนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักวิจัยและพัฒนา.
นัทธีรา พุมมาพันธุ์ . "การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อสินค้าไพรเวทแบรนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักวิจัยและพัฒนา, 2554. Print.
นัทธีรา พุมมาพันธุ์ . การรับรู้และความคาดหวังที่มีต่อสินค้าไพรเวทแบรนของผู้บริโภคใน กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก สำนักวิจัยและพัฒนา; 2554.