ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย
นักวิจัย : นรินทร์ ปริยวิชญภัคดี , สุภาวดี มานะไตรนนท์ , วัชราภรณ์ รวมธรรม , พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ , วุฒิ ทักษิณธรรม
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1230863000&BudgetYear=2012
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นรินทร์ ปริยวิชญภัคดี , สุภาวดี มานะไตรนนท์ , วัชราภรณ์ รวมธรรม , พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ , วุฒิ ทักษิณธรรม . (2555). ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นรินทร์ ปริยวิชญภัคดี , สุภาวดี มานะไตรนนท์ , วัชราภรณ์ รวมธรรม , พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ , วุฒิ ทักษิณธรรม . 2555. "ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นรินทร์ ปริยวิชญภัคดี , สุภาวดี มานะไตรนนท์ , วัชราภรณ์ รวมธรรม , พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ , วุฒิ ทักษิณธรรม . "ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
นรินทร์ ปริยวิชญภัคดี , สุภาวดี มานะไตรนนท์ , วัชราภรณ์ รวมธรรม , พิสิษฐ์ สุวรรณแพทย์ , วุฒิ ทักษิณธรรม . ความหลากหลายทางพันธุกรรมและสัณฐานวิทยาของกบน้ำกร่อย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.