ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน
นักวิจัย : วินัศ ภูมินาถ , สมจิต อ่อนเหม , อุไร เผ่าสังข์ทอง , ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เย็นใจ ฐิตะฐาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=0930942000&BudgetYear=2005
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วินัศ ภูมินาถ , สมจิต อ่อนเหม , อุไร เผ่าสังข์ทอง , ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เย็นใจ ฐิตะฐาน . (2550). การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินัศ ภูมินาถ , สมจิต อ่อนเหม , อุไร เผ่าสังข์ทอง , ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เย็นใจ ฐิตะฐาน . 2550. "การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
วินัศ ภูมินาถ , สมจิต อ่อนเหม , อุไร เผ่าสังข์ทอง , ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เย็นใจ ฐิตะฐาน . "การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550. Print.
วินัศ ภูมินาถ , สมจิต อ่อนเหม , อุไร เผ่าสังข์ทอง , ช่อลัดดา เที่ยงพุก , เย็นใจ ฐิตะฐาน . การศึกษาปริมาณ anhydrobarakol ในดอก ยอด และใบของขี้เหล็กบ้าน และการทำแกงขี้เหล็กบ้าน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2550.