ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ธัญญพืช พืชน้ำมัน และพืชไร่ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ธัญญพืช พืชน้ำมัน และพืชไร่ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
นักวิจัย : สุเทวี ศุขปราการ , สุเทวี ศุขปราการ , สุนันทา จันทกูล , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุรีย์ ภูมิภมร
คำค้น : ธัญพืช , พืชน้ำมัน , พืชไร่ , ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ , สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา , เมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/25015
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเทวี ศุขปราการ , สุเทวี ศุขปราการ , สุนันทา จันทกูล , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุรีย์ ภูมิภมร . (2531). สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ธัญญพืช พืชน้ำมัน และพืชไร่ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุเทวี ศุขปราการ , สุเทวี ศุขปราการ , สุนันทา จันทกูล , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุรีย์ ภูมิภมร . 2531. "สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ธัญญพืช พืชน้ำมัน และพืชไร่ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุเทวี ศุขปราการ , สุเทวี ศุขปราการ , สุนันทา จันทกูล , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุรีย์ ภูมิภมร . "สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ธัญญพืช พืชน้ำมัน และพืชไร่ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2531. Print.
สุเทวี ศุขปราการ , สุเทวี ศุขปราการ , สุนันทา จันทกูล , สุภาพรรณ นามวงศ์พรหม , สุรีย์ ภูมิภมร . สถานภาพและศักยภาพการผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ธัญญพืช พืชน้ำมัน และพืชไร่ รวมทั้งความต้องการในงานวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2531.