ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเทคโนโลยีอนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเทคโนโลยีอนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศไทย
นักวิจัย : ถิรพัฒน์ วิลัยทอง , วันชัย โพธิพิจิตร , วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา , ดุสิต เครืองาม , กวี รันตบรรณางกูล , ภิญโญ พานิชพันธ์ , วีระพงษ์ แพสุวรรณ , ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไทย , ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ , วิชาญ หล่อวิทยา
คำค้น : Forecasting , Policy and administration , Policy and political science , Policy research , Science , Technology , การคาดการณ์ , พยากรณ์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ , สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/24190
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :