ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบแบบรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบแบบรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต
นักวิจัย : สุวรรณ หอมหวล , Suwan Homhual
คำค้น : Assessment , Bacterial , Dairy farms , Raw M , การประเมินความหนาแน่น , การเลี้ยงโคนม , น้ำนมดิบ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , แบคทีเรีย
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/20053
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันการเลี้ยงโคนมของเษตรกรได้อยู่ในแนวทางการส่งเสริมของรัฐบาลตามนโยบายที่เน้น การปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตให้สูงขึ้น นอกจากการส่งเสริม และปรับปรุงพันธุ์ในการเลี้ยงโคนมที่ให้น้ำนมต่อตัวต่อปีสูงแล้ว ยังได้เน้นถึงการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบที่รวบรวมจากเกษตรกรก่อนที่จะผ่านเข้าสู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพของการผลิต คุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงการสูญเปล่าของน้ำนมดิบ ซึ่งแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพของการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบ คือ การสามารถประเมิน Microbiological quality ของนมดิบได้อย่างเร็ว ณ ที่ศูนย์รับน้ำนมดิบ หรือ ก่อนการเข้าสู่ขบวนการแปรรูป แม้ว่าจะมีวิธีการที่ใช้ในการนับจุลินทรีย์ เช่น วิธี Standard plate count (SPC) ที่ใช้เป็นวิธีอ้างอิงสำหรับวิธี Indirect method แต่ผลลัพธ์ที่ได้ก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1-2 วัน ปัจจุบันโดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ใช้วิธี Reduction methods ในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบเพื่อกำหนดเกรดนมโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนสีของ Methylene blue จัดว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการสังเกตดูสิ่งที่เปลี่ยนไปในระหว่าง Metabolic activity ของแบคทีเรียในน้ำนม ซึ่งคุณภาพน้ำนมระดับปานกลางจนถึงดีต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-4 ชั่วโมง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างเครื่องมือแบบ On-line implementation ที่จะแปรผลความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมต่อความเข้มของสีที่เปลี่ยนไป โดยสามารถประเมินผลได้ภายใน 1 ชั่วโมง และชุดอุปกรณ์มีราคาถูก และปฏิบัติงานง่ายกว่าแบบ Rapid and automated methods ที่มีใช้กันในต่างประเทศ โดยใช้วิธี SPC เป็นตัวเทียบสำหรับความหนาแน่นของแบคทีเรียที่ได้ ซึ่งวิธีการดังกล่าวจัดว่าเป็นการประยุกต์ Reduction methods ให้รู้ผลเร็ว และถูกต้องมากขึ้น ทำให้การวางแผนการผลิตมีประสิทธิผลมากขึ้น

Thai dairy farms have been promoted recently by the government by following to the policy which emphasized on the improving agricultural production. The department of livestock not only extended how to increase the higher dairy cow milk production per year but also stressed on the quality control of raw milk prior to process, since it can improve the efficiency and reduce the loss during processing. In stead of using the standard plate count (SPC), which takes time at least 1-2 days to get the results, we need to develop the technique for rapid assessment of the microbial population in the collected raw milk. The concept of this developing technique is to monitor some changes of the properties during metabolic activity of the methylene blue reduction method. Thus, it can interpret the detected signals of colorlessness to the bacterial population resulted from SPC by on-line implementation. Because it is inexpensive, simple and rapid evaluation (within 1 hour) this developed technique will increase the efficiency of the procedure for collecting and processing of raw milk.

บรรณานุกรม :
สุวรรณ หอมหวล , Suwan Homhual . (2543). การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบแบบรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวรรณ หอมหวล , Suwan Homhual . 2543. "การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบแบบรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
สุวรรณ หอมหวล , Suwan Homhual . "การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบแบบรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2543. Print.
สุวรรณ หอมหวล , Suwan Homhual . การพัฒนาเครื่องมือในการประเมินความหนาแน่นของแบคทีเรียในน้ำนมดิบแบบรวดเร็วก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิต. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2543.