ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550
นักวิจัย : ปฐวี คงขุนเทียน , ศุภชัย จันฝาก , จินตมัย สุวรรณประทีป , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , รัตนา วรปัสสุ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , รุ่งกานต์ วงศ์วิชา , ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ , สมภพ อมาตยกุล , วิจิตร ธรานนท์ , Pathawee Khongkhunthian , Jintamai Suwanprateeb , Kriskrai Sitthiseripratip , Wichit Tharanont
คำค้น : Biomechanical engineering , Biomedical Engineering , Bones , Congresses , Dentistry , Engineering and technology , กระดูก , การประชุม , ทันตกรรม , ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/16555
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีด้านทันตกรรม ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทันตแพทย์ เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในปัจจุบันได้เข้ามาในการช่วยวินิจฉัย วางแผนการรักษา ตลอดจนการรักษาทางทันตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เกี่ยวกับกระดูกและเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550 จะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการตลอดจนสร้างเครือข่ายงานวิจัยเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรมทั่วโลก ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการจะพัฒนาเทคโนโลยีทางทันตกรรมต่อไปภายในประเทศ นอกจากการได้องค์ความรู้ที่จะนำมาพัฒนางานวิจัยในประเทศไทย แล้วยังจะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่มศักยภาพการวิจัยและพัฒนาของบริษัท หรือองค์กรวิจัยต่างๆ ภายในประเทศ ศูนย์เทคโนโลยีทางทันตกรรมขั้นสูง ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สวทช เล็งเห็นความสำคัญของงานวิจัยทางด้านกระดูก กราม ฟัน เนื้อเยื่อ และ งานวิจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมมือกันจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ประจำปี พ.ศ.2550 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ในการนี้ได้รับความร่วมมือในการจัดงานร่วมกับ Bone Foundation จากประเทศเนเธอร์แลนด์ ทำให้สามารถสร้างเครือข่ายในการดำเนินการร่วมกันในการสนับสนุนการพบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้ ตลอดจน การจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น

Presently, technology development has become the vital role for the growth of the country, as well as dental technologies. Dental practitioners have brought the new knowledge to the diagnosis, treatment planning, including the approach to treatment. The Frist International Bone and Dental Technology Symposium 2007 is held to be the medium for exchange the knowledge and connecting worldwide researches on bone. This mission will benefit the medical developments of the country leading to the competitive and potential research and development of domestic institutes and corporations. Advanced Dental Technology Center (ADTEC) together with National Institute of Material Technology Center (MTEC) under National Science and Technology Development Agency (NSTDA) perceive the significance of the researches on bones, teeth, tissues and other relevance. Therefore, the First International Bone and Dental Technology Symposium 2007 is held in Thailand in cooperation with Bone Foundation from Netherlands to encourage the performance on the information exchange and broaden the knowledge to the international conference.

บรรณานุกรม :
ปฐวี คงขุนเทียน , ศุภชัย จันฝาก , จินตมัย สุวรรณประทีป , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , รัตนา วรปัสสุ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , รุ่งกานต์ วงศ์วิชา , ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ , สมภพ อมาตยกุล , วิจิตร ธรานนท์ , Pathawee Khongkhunthian , Jintamai Suwanprateeb , Kriskrai Sitthiseripratip , Wichit Tharanont . (2551). การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปฐวี คงขุนเทียน , ศุภชัย จันฝาก , จินตมัย สุวรรณประทีป , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , รัตนา วรปัสสุ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , รุ่งกานต์ วงศ์วิชา , ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ , สมภพ อมาตยกุล , วิจิตร ธรานนท์ , Pathawee Khongkhunthian , Jintamai Suwanprateeb , Kriskrai Sitthiseripratip , Wichit Tharanont . 2551. "การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ปฐวี คงขุนเทียน , ศุภชัย จันฝาก , จินตมัย สุวรรณประทีป , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , รัตนา วรปัสสุ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , รุ่งกานต์ วงศ์วิชา , ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ , สมภพ อมาตยกุล , วิจิตร ธรานนท์ , Pathawee Khongkhunthian , Jintamai Suwanprateeb , Kriskrai Sitthiseripratip , Wichit Tharanont . "การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2551. Print.
ปฐวี คงขุนเทียน , ศุภชัย จันฝาก , จินตมัย สุวรรณประทีป , กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป , รัตนา วรปัสสุ , จันทร์จิรา สินทนะโยธิน , รุ่งกานต์ วงศ์วิชา , ธีราภรณ์ กุศลานุคุณ , สมภพ อมาตยกุล , วิจิตร ธรานนท์ , Pathawee Khongkhunthian , Jintamai Suwanprateeb , Kriskrai Sitthiseripratip , Wichit Tharanont . การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับกระดูก และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2550. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2551.