ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ
นักวิจัย : กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ , จักชัย ยศพงศ์มานนท์ , กานต์ ฉายสุริยะกุล , เกรียงศักดิ์ ผาสวัสดิ์ , พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://research.rdi.ku.ac.th/forest/Project.aspx?ProjectNumber=1131031000&BudgetYear=2011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ , จักชัย ยศพงศ์มานนท์ , กานต์ ฉายสุริยะกุล , เกรียงศักดิ์ ผาสวัสดิ์ , พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล . (2555). การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ , จักชัย ยศพงศ์มานนท์ , กานต์ ฉายสุริยะกุล , เกรียงศักดิ์ ผาสวัสดิ์ , พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล . 2555. "การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ , จักชัย ยศพงศ์มานนท์ , กานต์ ฉายสุริยะกุล , เกรียงศักดิ์ ผาสวัสดิ์ , พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล . "การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2555. Print.
กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ , จักชัย ยศพงศ์มานนท์ , กานต์ ฉายสุริยะกุล , เกรียงศักดิ์ ผาสวัสดิ์ , พลพันธ์ เศรษฐพิทยากุล . การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์โครงสร้างโครงข้อแข็งสามมิติ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2555.