ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว๊บไซต์อนาจารอัตโนมัติ

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว๊บไซต์อนาจารอัตโนมัติ
นักวิจัย : รพีพร ช่ำชอง , Rapeeporn Chamchong
คำค้น : Information system , Information, computing and communication sciences , Pornography , Web services , Web sites , ลามกอนาจาร , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เว็บไซต์
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/5068
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต ทำให้เวิลด์ไวด์เว็บได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ และได้ถูกนำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ไปทั่วโลก ในลักษณะที่เรียกว่าโลกไร้พรมแดน โดยไม่มีขอบเขตทางด้านภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แม้ว่าเวิลด์ไวด์เว็บจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลอย่างอิสระ จนถูกเรียกว่าเป็นสารานุกรมของโลก แต่ตัวมันเองก็ก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากถูกนำมาใช้ในการรับส่งข้อมูลอันไม่เหมาะสม ตัวอย่าง เช่น การแพร่สื่ออนาจารผ่านเวิลด์ไวด์เว็บไปสู่เยาวชน จากการศึกษาที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นว่าการถูกมอมเมาด้วยสื่ออนาจารของเยาวชน อาจส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อทัศนะคติและพฤติกรรมทางเพศของเยาวชนและก่อให้ เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมาได้ในที่สุด ดังนั้นงานวิจัยนี้ จึงนำเสนอระบบกลั่นกรองเว็บไซต์อนาจารแบบอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบและกลั่นกรองเว็บไซต์อนาจารสำหรับใช้งานภายในองค์กรต่างๆ โดยเสนอส่วนประกอบของกลไกที่จะใช้ในระบบดังนี้ (1) เทคนิคการกลั่นกรองภาพอนาจารโดยการประมวลผลรูปภาพ (เช่น การวิเคราะห์สีผิวเพื่อจำแนกความแตกต่างระหว่างพิกเซลสีผิวของมนุษย์และพิกเซลสีอื่นๆ การวิเคราะห์รูปร่างมนุษย์) เพื่อตรวจสอบภาพอนาจารบนเวิลด์ไวด์เว็บ (2) เทคนิคการกลั่นกรองข้อความที่สื่อไปในทางอนาจารบนเวิลด์ไวด์เว็บ และ (3) เทคนิคการวิเคราะห์ลิงค์ หลังจากผ่านขบวนการตรวจสอบข้างต้น ระบบจะได้บัญชีดำของเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งต่อให้กับกลไกการเซ็นเซอร์ในพร็อกซี่เซิร์พเวอร์ในการป้องกัน เน็ทเวิร์คขององค์กรนั้นจากเว็บไซต์อนาจาร ภายหลังจากโครงการวิจัยนี้เสร็จสิ้น จะได้อัลกอริทึมที่ใช้ในการวิเคราะห์ภาพอนาจาร และระบบต้นแบบของการกลั่นกรองเว็บไซต์อนาจาร

บรรณานุกรม :
รพีพร ช่ำชอง , Rapeeporn Chamchong . (2552). โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว๊บไซต์อนาจารอัตโนมัติ.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รพีพร ช่ำชอง , Rapeeporn Chamchong . 2552. "โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว๊บไซต์อนาจารอัตโนมัติ".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รพีพร ช่ำชอง , Rapeeporn Chamchong . "โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว๊บไซต์อนาจารอัตโนมัติ."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
รพีพร ช่ำชอง , Rapeeporn Chamchong . โครงการพัฒนาระบบกลั่นกรองเว๊บไซต์อนาจารอัตโนมัติ. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.