ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ ราคาประหยัด (3D body scanner)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ ราคาประหยัด (3D body scanner)
นักวิจัย : ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant
คำค้น : 3D Body Scanner , Artificial Intelligence and signal and image processing , Image processing , Information, computing and communication sciences , Three-dimensional imaging , การวัดขนาดร่างกายมนุษย์ , การสแกน , ภาพสามมิติ , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องสแกนร่างกายแบบสามมิติ
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวัดขนาดร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีการสแกนแบบสามมิติได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า งานทางด้านการแพทย์ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและวิเคราะห์ลักษณะรูปทรงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างละเอียดแบบสามมิติ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีการหารูปทรงด้วยการสแกนสามแบบมิตินี้ ทำให้การวัดสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเครื่องสแกนร่างกายมนุษย์แบบสามมิติออกมาจำหน่าย แต่ยังมีราคาที่ยังสูงอยู่มากสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการความแม่นยำในการวัดมากนัก โครงการนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องสแกนร่างกายแบบสามมิติ โดยใช้หลักการการวัดระยะทางด้วยภาพ ซึ่งเน้นการออกแบบและพัฒนาตัวเครื่องให้มีราคาประหยัด เพื่อให้เกิดความแพร่หลายในการนำเครื่องสแกนร่างกายแบบสามมิติไปใช้ในงาน ด้านต่างๆ ได้มากขึ้น ตัวเครื่องสแกนถูกออกแบบมีขนาดเล็กและกินพื้นที่ไม่มากเหมาะกับการใช้งานใน พื้นที่จำกัด สามารถทำงานได้ในสภาพแสงธรรมชาติ และสแกนได้กับสีผิวมนุษย์ตั้งแต่ขาวมากจนไปถึงเข้มมาก นอกเหนือจากเครื่องสแกนร่างกายมนุษย์แบบสามมิติซึ่งเป็นผลงานหลักของโครงการ นี้แล้ว ตัวชุดเซนเซอร์สามมิติที่ได้จากโครงการสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดใช้ในงานสแกนสามมิติแบบอื่นๆ หรืองานด้านการวัดระยะทางอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . (2553). เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ ราคาประหยัด (3D body scanner).
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . 2553. "เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ ราคาประหยัด (3D body scanner)".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . "เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ ราคาประหยัด (3D body scanner)."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2553. Print.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ ราคาประหยัด (3D body scanner). ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2553.