ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ: กรณีศึกษาเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ: กรณีศึกษาเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก
นักวิจัย : รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , Raksit Thitipatanapong , ธีระ ภัทราพรนันท์ , อมเรศ แก้วปัญญา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , ปณิธิ ศิรอักษร , Teera Phatrapornnant , Amares Kaewpunya , Sirichai Parittotakapron , Panithi Sira-uksorn
คำค้น : Electrical and electronic engineering , Embedded computer systems , Engineering and technology , Ethanol , ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย , เครื่องยนต์ , เครื่องยนต์สันดาปภายใน , เอทานอล
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/4894
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาเครื่องยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก (อาทิเช่น ก๊าซธรรมชาติอัด, แก็สโซฮอล หรือ เอทานอล) เพื่อใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมันปิโตรเลียมจะทวีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในภาวะ ที่ราคาน้ำมันมีราคาสูงและไร้เสถียรภาพเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่สามารถผลิตได้จากพืชผลทางการเกษตร อีกทั้งประเทศไทยยังมีศักยภาพในการผลิตได้เป็นอย่างดี ในการประยุกต์ใช้ในเครื่องยนต์สันดาปภายสำหรับภาคขนส่งนั้นสามารถทำได้โดย การดัดแปลงเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิดด้วยประกายไฟร่วมกับการปรับแต่งระบบจัดการเครื่องยนต์ (Engine Management) ให้เหมาะสม แต่ยังพบว่าเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงไปแล้วนั้นไม่สามารถกลับมาใช้เชื้อเพลิงเดิมได้ ระบบสมองกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมสามารถนำมาใช้แก้ปัญหานี้ได้โดยการออกแบบชุดคำสั่งให้สามารถรองรับกับการจ่ายเชื้อเพลิงที่หลากหลาย (Flexible Fuel Engine) ในการศึกษานี้จะได้นำเสนอวิธีการจัดสร้างต้นแบบระบบสมองกลจัดการเครื่องยนต์ (Electronic Engine Management) ที่รองรับการทำงานกับเชื้อเพลิงทางเลือกได้ตั้งแต่ 2 ชนิด สำหรับเครื่องยนต์ขนาดเล็กในรถจักรยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงและเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ในรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ที่มียอดการใช้พลังงานที่สูงรวมถึงปรับแต่ง และทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ อันจะส่งผลต่อการลดการนำเข้าเทคโนโลยีในด้านการจัดการเครื่องยนต์สันดาปภายในและเชื้อเพลิงประเภทปิโตรเลียมจากต่างประเทศ

บรรณานุกรม :
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , Raksit Thitipatanapong , ธีระ ภัทราพรนันท์ , อมเรศ แก้วปัญญา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , ปณิธิ ศิรอักษร , Teera Phatrapornnant , Amares Kaewpunya , Sirichai Parittotakapron , Panithi Sira-uksorn . (2552). ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ: กรณีศึกษาเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , Raksit Thitipatanapong , ธีระ ภัทราพรนันท์ , อมเรศ แก้วปัญญา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , ปณิธิ ศิรอักษร , Teera Phatrapornnant , Amares Kaewpunya , Sirichai Parittotakapron , Panithi Sira-uksorn . 2552. "ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ: กรณีศึกษาเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , Raksit Thitipatanapong , ธีระ ภัทราพรนันท์ , อมเรศ แก้วปัญญา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , ปณิธิ ศิรอักษร , Teera Phatrapornnant , Amares Kaewpunya , Sirichai Parittotakapron , Panithi Sira-uksorn . "ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ: กรณีศึกษาเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
รักษิต ฐิติพัฒนพงศ์ , Raksit Thitipatanapong , ธีระ ภัทราพรนันท์ , อมเรศ แก้วปัญญา , ศิริชัย ปริตโตทกพร , ปณิธิ ศิรอักษร , Teera Phatrapornnant , Amares Kaewpunya , Sirichai Parittotakapron , Panithi Sira-uksorn . ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยประกายไฟ: กรณีศึกษาเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือก. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.