ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมเครื่องยนต์สำหรับเชื้อเพลิงยืดหยุ่น

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมเครื่องยนต์สำหรับเชื้อเพลิงยืดหยุ่น
นักวิจัย : ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant
คำค้น : Automatic control , Automotive engineering , Embedded computer systems , Engine management , Engineering and technology , Engines , Fuel , การควบคุมอัตโนมัติ , ระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัว , ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ , สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ , เครื่องยนต์ , เชื้อเพลิง , เชื้อเพลิงยืดหยุ่น
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://www.nstda.or.th/thairesearch/node/3766
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เชื้อเพลิงยืดหยุ่น (Flexible Fuel) คือ เชื้อเพลิงหลายประเภทผสมกันในอัตราส่วนที่ไม่คงตัว การนำเชื้อเพลิง แบบนี้มาใช้งานจำเป็นต้องปรับวิธีควบคุมเครื่องยนต์ให้เหมาะสม ได้แก่ การปรับจังหวะการจุดระเบิด ปริมาณการฉีดเชื้อ เพลิงตามอัตราส่วนผสมของอากาศ-เชื้อเพลิงที่แปรผัน โครงการนี้นำเสนอการพัฒนาระบบควบคุมเครื่องยนต์ (engine control unit) สำหรับเชื้อเพลิงยืดหยุ่น โดยใช้ระบบสมองกลฝังตัวและการควบคุมแบบป้อนกลับ (closed-loop) เพื่อคำนวณค่าอัตราส่วนผสมระหว่างอากาศ-เชื้อเพลิง ซึ่งที่ไม่คงที่ของเชื้อเพลิงยืดหยุ่น และปรับปริมาณการฉีดเชื้อเพลิงและมุมจุดระเบิดที่ถูกต้อง เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บรรณานุกรม :
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . (2552). ระบบควบคุมเครื่องยนต์สำหรับเชื้อเพลิงยืดหยุ่น.
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . 2552. "ระบบควบคุมเครื่องยนต์สำหรับเชื้อเพลิงยืดหยุ่น".
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . "ระบบควบคุมเครื่องยนต์สำหรับเชื้อเพลิงยืดหยุ่น."
    ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552. Print.
ธีระ ภัทราพรนันท์ , Teera Phatrapornnant . ระบบควบคุมเครื่องยนต์สำหรับเชื้อเพลิงยืดหยุ่น. ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ; 2552.